Aktuality

Registrace vozidel 
 
Od 01.06.2017 nabývá účinnosti novela zák. č. 56/2001 Sb., která mimo jiné bude umožňovat provádět změny v registru vozidel na kterémkoliv úřadě a lidé již nebudou muset cestovat desítky nebo stovky kilometrů, aby na sebe zaregistrovali zakoupené vozidlo.
Další velkou změnou bude možnost dokončit převod vozidla v případě, že kupující nebo prodávající nespolupracuje a nemá zájem provést změnu v registru vozidel. Jedná se o tzv. nucenou registraci vozidla, kdy úřad bude muset na základě oznámení např. prodávajícího vyzvat kupujícího, aby v předepsané lhůtě předložil doklady a vozidlo na sebe zaregistroval. V případě, že tak neučiní, bude převod proveden bez jeho přítomnosti a budou vydány nové doklady k vozidlu.
 
 
 

Ekologická daň

V současné době platí, že vozidla splňující emisní normy Euro 3, 4 a 5 lze převést bez poplatku. U vozidel splňujících Euro 2 se za převod platí 3000 Kč, u Euro 1 je poplatek 5000 Kč. Auta nesplňující žádnou normu Euro jsou zatížena poplatkem 10 000 Kč. Tyto vozidla se obvykle už nevyplatí převádět a tak bývají ekologicky zlikvidována. Chystané změny v odvodech ekologické daně Ministerstvo životního prostředí údajně v současné době pracuje na úpravě tabulky ekologické daně. Cílem je odstranit ze silnic staré automobily, které už dnes nevyhovují jak z bezpečnostního, tak především emisního hlediska. Průměrné stáří auta v České republice je 13,7 let. Podle dostupných informací se jedná o dvou variantách. První variantou je zpoplatnění registrace automobilů splňujících normu Euro 3, nově by žadatelené zaplatili při registraci poplatek ve výši 3 000 Kč, Dále by se zvýšil poplatek u vozidel s normou Euro 2 z nynějších 3 000 kč na 5 000 Kč a popatek u normy Euro 1 by se zvýšil z nynějších 5 000 kč na 10 000 Kč. Druhá varianta počítá se zpoplatněním normy Euro 3 částkou 1 500 Kč a za registraci vozidla s normou Euro 2 by pak žadatel odvedl na poplatku 3 500 Kč, Paradoxně by došlo ke snížení poplatku u vozidel která nesplňují žádnou emisní normu či splňují normu EURO 0, zde se počítá s poplatkem ve výši 8 500 kč, tato částka by platila rovněž pro normu EURO 1.

 

 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz