Změny v technickém průkazu

Změnou v technickém průkazu může např. být:

- změna trvalého bydliště, změna příjmení (název společnosti), změna barvy, montáž/demontáž tažného zařízení, zápis pohonu LPG/CNG, litá kola apod., výměna karoserie, výměna motoru, výmaz čísla motoru, obnova VIN náhradní technologií, přestavba vozidla, prodloužení platnosti ORV (u cizinců dle povolení k pobytu).

- ukončení leasingu - při ukončení leasingu kde je zapsaná leasingová společnost jako vlastník - zde musí leasingová společnost dát plnou moc k výmazu zápisu leasingové společnosti jako vlastníka vozidla

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz