Ztráta PRŮKAZU, ZNAČKY

Při ztrátě/odcizení technického průkazu ("malého", "velkého") nebo registrační značky (značek) je nutné doložit zbylé doklady od vozidla.

V případě, je-li vozidlo na leasing, tak i plná moc od leasingové společnosti ke změně v registraci vozidla.

 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz