Pro podnikatele

Pojištění pro podnikatele je velice zkrácený pojem v danném obsahu.

Podnikatelů, respektive profesí je spousty a tak pro každého se též vytváří pojištění "namíru".

Výčet některých z pojištění:

- ODPOVĚDNOST OBECNÁ

- ODPOVĚDNOST PROFESNÍ

- ODPOVĚDNOST SILNIČNÍHO DOPRAVCE

- ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM

- POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

- POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE

- aj.

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz