evidnční prohlídka

Evidenční kontrolu je nutné absolvovat pokaždé, když dochází při registraci vozidla ke změně provozovatele nebo vlastníka, který je zárověň provozovatelem vozidla a k přihlášení vozidla do evidence. Protokol o evidenční kontrole musí být veden již na jméno (název společnosti) a adresu přihlašujícího provozovatele.

Při registraci vozidla nesmí být protokol o evidenční kontrole starší 14dní  (10 pracovních dní).

Evidenční kontrola má za úkol zjistit, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji uvedenými v originálu velkého technického průkazu a v ORV. Evidenční kontrolu provádí stanice technické kontroly.

 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz