VYŘAZENÍ VOZIDLA Z REGISTRU VOZIDEL

DOČASNÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA

- při tzv. depozitu dochází k uložení registračních značek (SPZ) a "malého" technického průkazu na odboru dopravy, nejdéle však na dobu 12 měsíců. Po uplynutí výše uvedené doby je vlastník povinnen uvést vozidlo do provozu nebo předložit doklad o ekologické likvidaci vozidla a nebo do 12 měsíců oznámit kde se vozidlo nachází a jaký má účel.

TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA

POZOR ! Novela zákona od 1.10. 2013 - vozidlo lze trvale vyřadit z evidence vozidel pouze při předložení potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (u osobních/nákladních automobilů do 3,5t).

 

 

 

 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz