REGISTRACE VOZIDla

Od 1.1. 2015 změny v registraci vozidla v ČR

- změnu provozovatele auta v registru se vyřídí na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího

- na úřad můžete přijít společně a nebo jen jeden z Vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde ( ověření je možné buď na české poště, kde mají Czechpoint, obecním úřadě či u notáře).

Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu   www.procar-ra.cz

 

Nezbytné doklady a  dokumenty:

- občanský průkaz

- doklady k vozidlu ( "velký" a "malý" technický průkaz)

- protokol o evidenční kontrole vozidla na nového majitele

- doklad o pojištění

 

 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz